SSK Driving Range

Status: Öppen

Plats: Åkervägen, Stensele Markägare: Storumans Kommun

Ägare av korgar: Stensele Sportklubb, sponsrade av Storuman e Nice

Det finns tre korgar i syfte att för att göra egna hål, det är stora öppna ytor för att kunna dra långa kast.

Till sist den som kastar discen är ansvarig för vart den landar.