IT4U Putting-range

Status: Stängd

Ägare av korgar: IT4U Sweden AB

Plats: Utanför IT4U Sweden ABs kontor. Markägare: IT4U Sweden AB

Det finns tre korgar, korgar har distansmarkeringar. Ni kan därför tävla med andra eller dig själv.

Under IT4U’s öppettider finns putters ni kan låna inne ifrån IT4U kostnadsfritt.

Givetvis önskar IT4U att ni visar gott uppförande under tiden ni kastar.